3×7: 7 kruiswoorden, 7 ruilingen, 7 wonderen


De 7 Kruiswoorden

Het hele schijnproces in Jeruzalem is achter de rug. Het enige waardevolle van dat proces is dat overduidelijk is geworden dat Jezus onschuldig ter dood wordt veroordeeld. Schijnheilige rechters, die gaan voor hun eigen belang en voor het landsbelang, worden stille getuigen in Gods proces met de wereld. Het echte proces, het echte oordeel gaat nu plaatsvinden. Daar wordt de strijd om de wereld beslist. Aan het kruis. In het uur van de duisternis. 

Om 8:30 werd Jezus aan het kruis gespijkerd. Lange spijkers sloegen ze door zijn polsen. Een lange door zijn beide voeten. En om 9:00 hing hij daar. Pijnscheuten verlamden zijn lichaam. Het bloed van de martelingen druppelt langs zijn gelaat. De zon kwam op en brandde steeds heftiger.

Jezus spreekt aan het kruis. Het zijn de laatste woorden van leven van onze stervende Redder. Hij geeft commentaar bij zijn kruisdood. Hij vertelt waarom Hij daar hing.

1. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen…

Het eerste woord van de Here Jezus is Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Ongelofelijke dat Jezus blijft bidden aan het kruis. Dat er bij hem geen kwaadheid is, geen rancune, geen verbittering. Tot het laatst toe blijft hij doen wat Hij ook geleerd heeft: Heb je vijanden lief.

Jezus laat zo zien waarom Hij aan het kruis hangt. Ik hang hier voor zondaars, voor mensen die niet weten wat ze doen. Voor en door mijn onwetendheid is hij gestorven. De mensen weten niet wat ze doen. Wat hier gebeurd is iets tussen De Vader en de Zoon. Het is iets in God. Mensen hebben er geen weet van.

Het is geen idee van mensen om Jezus te offeren voor hun zonden. Vader vergeef het hun want zij hebben niets, zij vragen niets, zij snappen niets, zij verdienen niets.

Het enige wat ze doen is aan de voet dobbelen om het kleed van Jezus. Wat interesseert het de soldaten dat hij daar naakt hangt. En nu….ook nog… spelen mensen de kerk hun eigen spelletjes onder het kruis wat aan de muur hangt. Jezus maakt duidelijk ‘Ik hang hier om alles wat tussen jullie en God instaat. Jullie, zonden, onwetendheid en zorgen. Om jullie te bevrijden van jullie onwetendheid. Van jullie ‘ze weten niet wat ze doen’.’

2. Heden zul jij met mij in het paradijs zijn.

Drie kruizen staan op Gogoltha. In het midden de Here Jezus en aan de linker en rechterkant twee misdadigers. De ene misdadiger ziet ineens wie Hij is. Hij zegt ‘Jezus denk aan mij als u in uw koninkrijk komt’. Meteen reageert Jezus ‘heden zult u met mij in het paradijs zijn’.

Drie kruizen. Jezus in het midden. Aan de ene kant iemand die Hem verwerpt. Aan de andere kant iemand die op het laatst van zijn leven nog voor Hem kiest. Zo staat Jezus nog steeds midden in het leven. In het centrum. Iedereen moet kiezen. Links van hem staan mensen die Hem verwerpen en rechts van hem staan mensen die ja zeggen tegen zijn offer. Wat doen wij? Het is nooit te laat om te kiezen. Het kan nog. Nu is er nog tijd.

Waarom hangt Hij daar aan het kruis? Ik haal mensen uit de sfeer van misdaad en dood en hel en breng ze in de sfeer van leven, vrede en vreugde. Ik maak van dieven paradijsbewoners. Ik wil van jou een paradijsbewoner maken.

3. Vrouw zie u zoon, zoon zie uw moeder.

Gekweld door niet te beschrijven pijnen die steeds zwaarder worden hangt Jezus daar. Hij heeft haast geen adem meer. Pijnscheuten verlammen zijn geest. Zijn tong zit aan zijn gehemelte gekleefd. Als Hij opkijkt ziet Hij zijn moeder. Waarvan hij zo veel hield. Hij zegt tegen Maria ‘vrouw zie u zoon’ en tegen Johannes, zijn meest geliefde leerling, zegt hij ‘zoon zie uw moeder’. Een korte gebroken zin. Meer kan Hij haast niet uitspreken.

Wat denk je dat het met Jezus doet als Hij zijn moeder daar zo ziet lijden? Hij zegt dit niet alleen omdat Hij weet dat Hij weg gaat naar zijn Vader in de hemel. Waarom hangt Hij daar aan het kruis?

Voor mijn verdriet. Voor onze zorgen. Voor onze pijn. Voor onze moeiten. Door zijn striemen word ik genezen.

Als we in gedachten voor het kruis staan zegt Jezus ook tegen ons: ‘Ik ken je, ik zie je zorgen en je moeiten. Ik zie dat je verdriet hebt en je alleen voelt. Ik heb daar gehangen om juist ook voor die dingen te kunnen zorgen. Om voor jou te kunnen zorgen heel persoonlijk’.

Zo neemt Jezus afscheid van de wereld, van zijn omgeving van zijn familie. Zijn wereldje wordt steeds kleiner. En nu…. Nu staat Hij alleen nog maar voor God. Zijn geliefde Vader.

Jullie kunnen het probleem van schuld en zonden niet oplossen. Dat doen wij wel. Met z’n drieën, De Vader, De Zoon en De geest. Wij lossen dit op in ons zelf.

4. Mijn God , mijn God waarom hebt u mij verlaten?

En dan wordt het pikkedonker in Judea. Drie uren lang. Midden op de dag van 12- 3 uur. ‘Wat gebeurt er?’ vragen de mensen zich angstig af. De hoofdman trilt op zijn benen en zegt ‘werkelijk dit is een zoon van God’. Niemand begrijpt het. Alleen Jezus Christus ervaart wat daar gebeurt.

Jezus zelf wordt in de buitenste duisternis geworpen, waar het geween is en het tandengeknars. Niet alleen buiten de poort heeft Jezus geleden, maar nu is Hij buiten alles gestoten. Jezus is nu ergens waar wij totaal geen voorstelling van hebben. Totaal verlaten van God.

God grijpt niet in. Op het meest cruciale moment in de geschiedenis. Hij is er even niet. Hij legt zijn macht af. Dat kan alleen als je almachtig bent. Zo oneindig veel houdt hij van jou en mij. Zie je de pijn van de Vader?

Eventjes zien de mensen wat er gebeurd als God er niet meer is. Als God de wereld aan haar lot zou overlaten, zou er geen zon meer zijn, geen licht. In dat moment gebeurt er iets onbeschrijfelijks met Jezus. Wat gebeurt met Jezus is zo absoluut verdervend, invretend en interend. Wat Hij tot nu toe had meegemaakt voor Pilatus en voor het sanhedrin en de spot van de mensen bij het kruis, het is er allemaal niets bij.

De bijbel zegt dat Jezus hier tot zonde is gemaakt. Zonde is God verlaten. Nog nooit heeft God iemand verlaten en ons aan ons lot overgelaten. Al zou dat een begrijpelijke reactie zijn van God. Nu, nu is er een mens Jezus Christus die krijgt wat wij verdienen.

Hij wordt tot zonde gemaakt, totaal door God verlaten. Dat is hels. Moet je nagaan Hij was van de hemel is nu in de hel. De hel is helemaal zonder God. Alle draden met God zijn doorgesneden. Door onze zonden. Op zijn schouders. Het zijn jullie zonden die ervoor zorgen dat ik mijn aangezicht verborgen houdt.

Voor Hem geen contact meer met God. Niets goeds meer van God. Zo is Jezus daar in de buitenste duisternis. Hij staat er helemaal alleen voor. Hij wordt als de bok op de grote verzoendag de woestenij in gestuurd. Om te sterven. Met alle zonden van heel de wereld op zijn schouders.

Zo komt er nu iemand in de godverlatenheid, door God verlaten, die zelf God niet een moment heeft verlaten. En dan siddert de satan. Dit is iemand die sterker is dan ik. Iemand die God nooit heeft verlaten. Deze hoort hier niet. Deze kan ik niet klein krijgen. Die gaat nooit op de knieën voor mij. Jezus verslaat de duivel op zijn eigen terrein.

Aan het einde van die drie uren schreeuwt Jezus: Eli, eli lama sabachtani: Mijn God, mijn God waarom heeft u mij verlaten? Hij zegt dan wel ‘Mijn God’, maar het is niet meer zijn God. Toch blijft Christus zeggen mijn God. Hij blijft gehoorzaam. Tot in de godverlatenheid toe. Zo doet Christus wat geen mens kan. Hij breekt door de godverlatenheid, de hel heen. Zoals door de ongehoorzaamheid van een mens de dood in de wereld is gekomen, zo mogen wij door de gehoorzaamheid van onze Jezus leven als nooit te voren.

Dan gaat Gods vaderhart weer open. God zet het licht weer aan. Er gaat een gejuich op in de hemel. De duisternis is voorbij. Het licht overwint de duisternis. Jezus de satan. Hij haalt zijn verstoten zoon weer terug in zijn zorgzame liefde en in zijn wereld waar hij voor zorgt.

5. Mij Dorst

Als dit achter de rug is, schreeuwt Jezus Mij dorst. Geef me alstublieft wat te drinken. Al eerder hadden ze hem wat te drinken aangeboden. Toen wilde Hij niet. Hij wilde helder van geest zijn, niet bedwelmd door een mengsel van mirre en wijn. Hij wilde zijn vader helder en recht in het gezicht zien. Maar nu, nu wil Hij graag wat drinken. Om krachten op te doen voor het uitspreken van zijn laatste woorden.

De Bron van leven heeft dorst. Het levende water zelf smacht naar water. Hij heeft hij honger en dorst geleden, zodat wij nooit meer hoeven te hongeren en dorsten. Met onze honger en dorst mogen wij bij de bron komen, Jezus Christus, en onze dorst laten lessen.

6. Het is volbracht

En dan schreeuwt Jezus het uit. Die prachtige woorden het is volbracht. Het is nu allemaal klaar. Ik heb de wereld heroverd. Ik ben sterker dan de zonde en dan de satan.

In het Grieks is het maar een woord. Tetelestai. Vaak is dat woord gevonden op rekeningen. Als je je belasting betaalde kreeg je van de ambtenaar een stempel op je rekening. Tetelestai. Het is volbracht. Voldaan. Betaalt. De schuld is voldaan. Nu is er de vrijspraak.

En ik worstel met mijn zonden. Steeds weer die rottige zonde. Maar steeds mag ik het zeggen. Het is volbracht. Alles is klaar. De hemel is open. Nu kan het nieuwe leven gaan stromen.

Ik, ik sta erbij en ik kijk erna. Machteloos. Wat ik echt ben klein en machteloos. Ik kan niets. Ik sta met lege handen. Ik kan alleen zeggen God: Het is volbracht. Ik leer daar zo aan de voet van het kruis dat ik mag leven van genade.

God wil niet alleen mijn zonden vergeven. Hij wil mij bevrijden uit de macht van het kwaad. Daar liet Hij zich boeien om ons in vrijheid te stellen…. Het is volbracht. Je borg is betaald. Pak je spullen bij elkaar trek je gevangenispak uit en stap in de vrijheid.

Met grote kracht wil de Levende Heer nu door zijn geest in ons leven werken. De genade moet gaan heersen (Romeinen 5: 21). Halleluja!

7. Vader in uw handen beveel ik mijn geest.

Jezus sterft niet. Hij legt zijn leven af. Zoals Hij dat zelf al voorspelde in Johannes 10: De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen–dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’

De macht van de zonden is verbroken. De satan is verslagen. Nu moet Jezus alleen nog de laatste vijand verslaan, de dood. Hij breekt er dwars doorheen.

Als Hij sterft scheurt het voorhangsel in de tempel. Van boven naar beneden. Het is alsof God zelf het gordijn wegrukt en zich niet langer verborgen wil houden.

Ik wil jou zien. Jij mag mij zien. Nu geen afstand meer. Nu is God niet meer tegen ons maar voor ons.

Zo is Jezus geslagen, vernederd, verstoten, doorboord, gebroken, getuchtigd, mishandeld, geslacht, weggenomen, verbannen, begraven als een misdadiger. En dat terwijl hij nooit onrecht had gedaan Nooit had gelogen. Onschuldig. Vermoord. God offerde zijn zoon Hij gaf zijn leven. Voor mij…. Voor mijn schuld. Dood…. Totdat het Pasen wordt…

Categorieën:kruiswoordenTags:

4 comments

 1. Bij de kruiswoorden zijn mooie illustraties te vinden :
  http://www.dse.nl/~kruiswoorden/krwkrbuk.htm
  Misschien om het verhaal nog meer te laten spreken.

 2. Beste Gert.
  Wat komt dit binnen bij mij dat God zijn Zoon zo liet lijden ook voor mij;
  Je heb het zo duidelijk verwoord als je er goed over nadenkt ombegrijpelijk wat
  Jezus heeft doorstaan voor onze zonden.
  Gert wat heb je het duidelijk omschreven gezegende paasdagen.
  Gr Wim Van Vliet

 3. Dank voor het dichtbij brengen van Gods liefde voor mij. Ik bid of deze boodschap die ik aan mijn dochter heb doorgegeven, mag doordringen in haar hart. Ik geef haar over aan God.
  Wat een God is Hij!
  Rindert

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: