De 7 wonderen van het kruis….


7 wonderen van het kruis

Het is goed om in deze lijdenstijd na te denken over het gebroken lichaam van Christus en over zijn bloed dat vloeide. Dat gedenken we als we avondmaal vieren. De bijbel vertelt heel veel over de kracht van het bloed van Christus.

Maar het begint al eerder. In Leviticus 16: 14, 19 lezen we dat de Hogepriester op Grote Verzoendag met zijn vinger bloed van de stier sprenkelde op de verzoeningsplaat en 7 keer wat bloed op de grond ervoor. …met zijn vinger moest hij 7 maal bloed sprenkelen op het altaar. Zo reinigt hij het altaar van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer.

Jezus is zelf het ultieme offer. Hij is de ultieme hogepriester. Hij geeft zijn eigen lichaam en bloed en ook hij laat zijn bloed vloeien. Zijn bloed vloeide ook zevenmaal. 1. Zijn zweet werd bloed. 2. Ze sloegen hem in het gezicht. 3. Ze geselden hem met een Romeinse zweep. 4. Zijn baard werd uitgetrokken. 5. Dorens werden in Zijn hoofd gepriemd. 6. Zijn handen en voeten werden doorboord met spijkers. 7. Hij werd doorstoken met een speer.

Druppels bloed

In de bijbel lezen we dat Jezus druppels bloed zweette. Hij was aangekomen in Getsemane. Hij wist ‘het is bijna zover’. Hij was doodsbang voor wat komen ging. Vader laat deze beker aan mij voorbijgaan! Maar uw wil geschiede. Waarom was Jezus zo bang? Over welke beker heeft Hij het?

Bloed zweten kan. Het heet hematridosis. Het gebeurt als je onder extreme emotionele druk staat. Piloten van een F16 zweten soms bloed als er teveel G-krachten op hen komen. Jezus stond onder zulke gigantische druk dat hij ging zweten. Bloed. Hij zag die beker voor zich.

Over die beker wordt vaak gesproken als de beker vol van Gods toorn (Jeremia 25: 15-18). In Getsemane, de olijfpers, worden uw en mijn zonden samengeperst in die ene beker. Jezus ziet dat daar aankomen. Net als bij de bok op de grote verzoendag worden alle zonden op zijn rug gelegd. Zie het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt (Joh. 1: 29). Jezus worstelt daar met onze zonden. Met het vooruitzicht van zijn lijden. Hij weet dat hij die beker moet leegdrinken tot de laatste slok.

In de bijbel lezen we dat er zonder bloed geen vergeving kan zijn (Hebr. 9:22). Bloed van bokken en stieren kan ons onmogelijk van zonden bevrijden (Hebr. 10: 4). Maar Jezus bloed is het bloed van het nieuwe verbond, dat vergoten is tot vergeving van zonden (Matt. 26: 27-28). In hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven (Ef. 1:7). Zonder het kruis dus geen vergeving. Zonder vergeving geen vernieuwing.

Jezus mishandeld

De tweede keer dat Jezus bloedt, is bij Kajafas. Hij wordt geslagen en gestompt (Matteus 26: 67-68). Ze spuugden in zijn gezicht. Ze trokken zijn baardharen uit (Jesaja 50:6).

Daar bij Kajafas gaat het om de aanklacht. Hij werd vals beschuldigd en tot bloedens toe geslagen en mishandeld. Jezus bloed vloeide om onze straf te dragen. Hij nam die valse aanklacht op zich en hij zweeg. Hij wil ons bevrijden van de aanklacht. Van ieder schuldgevoel.

In de bijbel staat dat het bloed van Christus ons geweten zal reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God (Hebr. 9:14). God wil niet dat negatieve herinneringen je blijven belasten. Laat je niet aanklagen door de vijand. Door het bloed van Christus is er vergeving. God wil niet denken aan je zonden (Jeremia 31:34).

Jezus gegeseld

Als Jezus vervolgens bij Pilatus komt wordt hij gegeseld (Matteus 27:26). Ze sloegen hem met een zweep en een gesel tot zijn rug bloede. Hij werd aan flarden geslagen. Het bloed gutste van zijn rug en drupte op de aarde.

De bijbel zegt daarover dat zijn striemen genezing brengen (Jesaja 53:5). Hij werd gegeseld om dat wat ons soms zo pijnigt en geselt te overwinnen. Zijn bloed stroomde uit zijn lichaam om ons niet alleen vergeving maar ook genezing te schenken.

Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen en dat laat meteen al zien waarom dit bloed vloeide. Hij wil leven brengen. God is de God van leven. Gods werk is alles heel maken.

Als wij onze zieken nu bij Jezus brengen zal Hij genezen. Geloven is niet misschien. Genezing is wel veel breder dan alleen maar lichamelijk genezing.

De doornenkroon

Jezus wordt gekroond met een doornenkroon (Matteus 27: 29). Dikke lange stekels prikten diep in zijn hoofdhuid. Druppels bloed vielen op de aarde.

Doornen zijn het teken van de vloek. Toen de mens ongehoorzaam werd aan God, werd de aarde vervloekt en bracht zij doornen en distels voort. (Gen. 3:14-19).

Het bloed van Christus verlost ons van de vloek. Hij verlost ons van de vloek van de wet door zelf een vloek te worden (Gal.3:13). De hemel is open zodat Gods zegen kan neerdalen.

Wat is een vloek? Dat is dat wat steekt, wat je laat bloeden, wat je niet loslaat en wat je blijft achtervolgen. Dat kan van alles zijn. Jezus’ bloed vloeide door de stekels om de vloek weg te nemen. Hij wil niet dat jij je hele leven slachtoffer blijft. Daarom werd hij slachtoffer. Hij wil niet dat van alles jou blijft beheersen.

Hij wil heersen. Want soldaten kunnen wel de spot drijven met Jezus…..en een koningsspelletje met hem spelen, maar het is geen spel. Hij is De Koning.

De kruisiging

Lange spijkers werden door zijn handen geslagen. Zijn voeten werden over elkaar gevouwen en ook daar ging een lange spijker door heen. Ik zal je de details van deze verschrikkelijke handelingen en de gevolgen daarvan besparen. Maar er vloeide bloed. Bloed drupte op de aarde. Jezus hing daar tussen hemel en aarde. Hij is letterlijk de brug tussen hemel en aarde.

Daar aan dat kruis sterft Hij. Dood. De Bijbel leert ons dat er daardoor verzoening is met God. Lees maar eens Romeinen 5: 6-11 door. Het is Gods grote verlangen dat het goed is tussen jou en Hem. Aanvaard alsjeblieft Gods prijs die Hij betaalde. Laat je met hem verzoenen (2 Kor. 5: 17-21).

Een speer in zijn zij

Als Jezus gestorven is steekt een soldaat een speer in zijn zij. Er komt alleen maar water en bloed uit. Bloed en water spatte op de aarde. Zo langzamerhand is de aarde doordrenkt van Jezus’ bloed.

Wanneer zie je water en bloed? Juist… alleen bij een geboorte. Jezus is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Alleen door zijn dood en opstanding ontstaat er nieuw leven. Als jij het offer van Jezus gaat begrijpen wordt je als het ware uit hem geboren. God schiep Eva uit de Rib van Adam en zo schept hij uit de zijde van Jezus jou en mij, nieuwe mensen die wedergeboren zijn.

De 7 wonderen van het kruis:

1• Hij schenkt vergeving; 2• Hij verlost ons van de aanklacht; 3• Hij reinigt onze geweten/ gedachten; 4• Hij geneest ons van ziekten; 5• Hij bevrijdt ons van de vloek in ons leven; 6• Hij verzoent ons met God, daardoor kunnen wij leven; • Hij schenkt ons nieuw leven/ wedergeboorte

Verder lezen: Lees ‘Het wonder van het kruis’ van Wilkin van de Kamp

Categorieën:wonderenTags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: