Wat gebeurt er aan het kruis? Dit gebeurt er aan het kruis!


De Grote ruil….

Wat gebeurt daar nu eigenlijk aan het kruis? Hoe kan een ander mijn schuld betalen? Hangt Jezus daar in onze plaats? Is Jezus een plaatsvervanger?

Om te begrijpen wat er aan het kruis gebeurt is het belangrijk om heel dicht bij de feiten te blijven. We moeten er geen dogma of model van maken. Kijk naar wat daar gebeurt.

Soms zijn er te simpele opmerkingen of ideeën over het kruis. Zo van God de vader is boos en Jezus vangt die klappen op. Alsof de Vader zijn woede uitgiet over zijn zoon. De rechter straft de zoon ipv de mensen. We maken van het kruis te gemakkelijk een holle klank.

Het is toch wel wat complexer of misschien juist wel makkelijker. Het is God zelf die de wereld wil redden. Het probleem van het kwaad, de zonde, de schuld wordt door God de Vader en de Zoon en de Geest opgelost. God zegt eigenlijk dit: Het probleem van het kwaad gaat jullie ver boven de pet. Wij lossen dat in onszelf op. Hij geeft daarvoor zijn zoon. Jezus geeft zichzelf tot in de dood.

Het zijn de mensen die Jezus aan het kruis nagelen. De enige perfecte en volmaakte mens wordt schandalig aan het kruis genageld. Met een vals proces veroordeeld.

Jezus zegt zelf dat ‘dit het uur van de duisternis is’. Hij zegt ‘Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld’. Daar aan het kruis wordt de zwartheid van de wereld en van het kwaad zichtbaar. Het hele arsenaal van de zonde, schelden, vloeken, valse aanklachten, martelingen, geselingen, spot, moorden, enz. wordt over de enige perfecte mens uitgegoten. Alles krijgt hij over zich heen. Zo wordt de zonde daadwerkelijk over Jezus uitgegoten. Feitelijk ook.

Het kwaad had altijd nog wel het voordeel van de twijfel. Maar als de enige perfecte en volmaakte mens vermoord wordt, wordt helder wat het kwaad werkelijk is. ‘Dit is het oordeel’ zegt Jezus, dat het licht gaat schijnen in de wereld. De wereld wordt ontmaskerd.

Alles wat de duivel heeft gebruikt hij om Jezus op de knieën te brengen. Hij wil dat Jezus ongehoorzaam wordt. Maar Jezus blijft gehoorzaam tot in de dood. Hij wint van de duivel, verbreekt zo de macht van de zonde en verslaat de dood. Hij is de eersteling van de nieuwe schepping en wil zijn nieuwe gehoorzame leven na Pasen ook in ons werken door De geest.

Hoe zit het dan met onze schuld? Wie is er schuldig aan de dood van Gods Zoon? Dat zijn de mensen. Zij kruisigen hem. Zijn dood is de schuld van mensen. Hij sterft door onze schuld. Zo draagt hij ook onze schuld. Daardoor is er nu vrijspraak. Door de vrijspraak kan nu de genade gaan heersen.

Hoe zit dat met straf? ‘De straf op de zonde is de dood’ leert de bijbel. Jezus sterft de meest gruwelijk dood die er bestaat. Zo draagt hij ook onverdiend de straf.

Als je kijkt naar de feiten wordt het bijvoorbeeld helder dat Jezus inderdaad een plaatsvervanger is. De misdadiger Bar-abas wordt vrijgelaten. Jezus sterft in zijn plaats. Jezus sterft in de plaats van misdadigers. De enige echt Zoon van de Vader, hangt daar ipv al die misdadige zonen van de vader (Bar-abas= zoon van de vader). Hij hangt daar om zijn Vader zijn kinderen terug te geven. Het is niet alleen maar meer zijn Vader maar nu ook onze Vader.

De mensen hebben geen idee wat daar werkelijk gebeurd. Vader vergeef het hun want zijn weten niet wat zijn doen. Deze gruwelijk godslasterlijke zwarte dag wordt door God opgenomen in zijn plan. Hij keert dit grootste kwaad ten goede. Hij maakt van deze zwarte vrijdag een goede vrijdag.

Maar het blijft belangrijk om het zwarte van deze dag te benoemen. De rechtszaak is een grote schijnvertoning. Het is ronduit belachelijk dat Jezus wordt gekruisigd. Onrechtvaardig. Dit had niet mogen gebeuren.

Maar Jezus wil het. Dit is het uur waarvoor ik ben gekomen. Hij wil er dwars door heen gaan. Hij weet het, dit moet… Om definitief de hemel open te breken. Nu geen aanklacht meer. De aanklager is uit de hemel geschopt. De duivel is nu uitsluitend nog een leugenaar en een mensen moordenaar.

God laat dit allemaal gebeuren. Besef je wat dat voor de Vader betekent? Wat Hij geeft? Besef je wat er in de drie-eenheid gebeurt? Hij ziet ervan af om zijn almacht in te zetten. Boos worden op je zoon is niet zo moeilijk. Maar je zoon loslaten, dat is het grootste offer wat je kunt brengen. Het heeft hem alles gekost om jou terug te winnen.

Hij blijft de Grote regisseur. Want dat wat voorbestemd was om te gebeuren gebeurd (Handelingen 4: 28). God pakt deze onrechtvaardigheid van mensen op om nu eindelijk alles recht te maken. Dat is het onwaarschijnlijke wonder van het kruis. De Grote Ruil, noemt Luther het.

1. Jezus nam onze zonden op zich, om ons zijn gehoorzaamheid te schenken. 2. Jezus nam onze schuld op zich, om ons vrijspraak te geven. 3. Jezus nam onze straf op zich om ons zijn onschuld te geven. 4. Hij werd arm gemaakt naakt en weerloos, om ons rijk te maken. 5. Hij werd gegeseld om ons genezing te schenken. 6. Hij werd verworpen zodat wij tot kinderen werden aangenomen. 7. Jezus werd een vloek om ons te zegenen.

Kortom: Hij stierf onze dood om ons zijn leven te geven. Het ultieme wonder van het kruis is dit: Daar aan het kruis wordt de Grootheid van God zichtbaar.

Vlak voor zijn kruisdood keek Jezus naar de hemel: Vader nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven heeft het eeuwige leven te schenken. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Hem die u gezonden heeft, Jezus Christus (Johannes 17: 1-4).

Verder lezen: Lees blz. 21-102 uit ‘Zo verandert God jou’ over de echte betekenis van het kruis.

Categorieën:plaastvervangingTags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: