Wet&Genade 2


Op zoek naar een nieuwe radicaliteit

Wij denken als mensen vaak zwart wit. Het is of geen wet of wel de wet. Dat is veel te simpel. En helaas zien we dat simplisme teveel in de kerk.

Wij kennen als mensen altijd maar twee opties en twee wegen. Jezus komt iets totaal nieuws brengen. Hij is de derde weg.

Een mooi voorbeeld daarvan is Matteus 5: 39. Wat doe je als iemand kwaad doet? Wij hebben als mensen twee opties. Vluchten of terug slaan. Vluchten lost niets op.,terug slaan maakt het vaak alleen maar erger. Jezus introduceert een derde weg. Laat je ook op linkerwang slaan. Alleen met liefde, incasseren, nederigheid en zwakheid kun je het kwaad overwinnen.

De derde weg

Zo is er altijd de derde weg van Jezus. En we zullen opzoek moeten naar die derde en nieuwe weg in alles ook juist in onze omgang met Gods goede wet. Daarbij is het goed om te realiseren dat wat Jezus brengt vele malen radicaler is dan de wet. In de bergrede zegt Jezus vaak ‘Er werd gezegd…. maar ik zeg jullie’. Jezus brengt een nieuwe radicaliteit.

Hij brengt een nieuw koninkrijk met een hele eigen dynamiek en eigen en unieke manier van leven.

Die radicaliteit is vooral zichtbaar in de claims van Jezus. Hij zegt niet ik vertel jullie de waarheid. Hij zegt ik ben de waarheid. Hij zegt niet ik leer jullie een nieuwe weg. Ik ben de weg. Hij zegt niet ik geef jullie leven. Ik ben het leven. Hij zegt niet ik geef jullie vrede. Ik ben jullie vrede. Hij zegt niet ik geef jullie een nieuwe wet. Ik ben de wet.

De wet blijft van kracht

Jezus zegt dat hij niet gekomen is om de Wet en de Profeten af te schaffen maar om ze te vervullen. Elke jota en tittel van de wet blijft van kracht.

Laten we eerlijk zijn. De inhoud van de 10 geboden is en blijft prachtig. Hoe prachtig en kernachtig wordt daar niet geformuleerd wat belangrijk is in het leven met God en met elkaar. Liefde….

Jezus zegt dat onze gerechtigheid groter moet zijn dan die van de schriftgeleerden en de profeten. (Matt. 5: 17-20).

We zullen maximaal helder moeten krijgen wat het betekent dat Jezus de wet heeft vervuld. Ook moet helder worden wat die grotere gerechtigheid is (volgend blog).

Wet&Mens of Wet&Geest

De bijbel leert ook andere kanten. De combinatie mens-wet (zondige natuur-wet) dus zeg maar de wet in mensen handen lijkt niet zo’n goede combinatie te zijn. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden (Rom. 7: 11).

Gelukkig leert de bijbel dat De Geest de wet in ons hart zal schrijven. De combinatie wet en geest is prachtig. Laat de wet maar aan de Geest over.

We dienen niet meer de oude orde van de wet, maar de nieuwe orde van de Geest (Rom. 7: 6). We dienen een nieuw verbond, niet meer dat van een geschreven wet, maar dat van de Geest (2 Kor. 3: 6).

2 Kor. 3 is een onvoorstelbaar belangrijk hoofdstuk in onze omgang met de wet. Paulus zegt het daar al: Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen, ligt er tot op de dag van vandaag een sluier over hun hart (3: 15). Alleen als jij je went tot de Heer, wordt de sluier weggenomen. Door hem wordt het hart geraakt. Alleen Christus kan de sluier wegnemen. Geen gedachte meer…zou God wel om me geven, zou Hij wel voor me zijn?

En… wat hier gezegd wordt over het lezen van de wet ‘kan het nog duidelijker’ zou ik zeggen…..

Voor wie is de wet?

Ook in 1 Tim. 1: 7-11 staan belangrijke dingen over de wet. Er zijn mensen die de wet onderwijzen maar ze weten niet wat ze zeggen. De wet is goed als hij op de juiste manier wordt gebruikt. De wet is er niet voor de rechtvaardige. De wet is er voor goddelozen en zondaars. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, die in overeenstemming is met het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.

Zomaar wat vragen: Ben jij een rechtvaardige? Moeten we niet juist in een missionaire gemeente de wet preken? Want de wet kan je bij Jezus brengen. Paulus zegt het zo…. de wet is een pedagoog tot Christus. Maar nu je gelooft sta je niet meer onder die pedagoog, onder toezicht (Gal. 3: 24-25).

Nieuwe radicaliteit

Ik wil op zoek naar de nieuwe radicaliteit van Jezus. Ik daag je uit, denk mee….Jezus alleen brengt leven. Hij leert ons leven van binnenuit. Hij leert ons hoe we werkelijk zonden kunnen overwinnen en hoe de zonde niet meer hoeft te heersen, maar de genade (Rom. 5: 21). Hij leert ons te leven vanuit liefde, compassie, recht, vrijheid en ruimte en vanuit zijn zegen en niet vanuit regels. Vanuit het kruis, vanuit de vrijspraak ontstaat een nieuwe ethiek. Geen regel ethiek, maar noem het een karakterethiek.

Je band met Jezus

Soms wordt je moe van het zwart witte van mensen. Het mag wel, het mag niet. De belangrijkste vraag is, hoe is onze band met Jezus. Wat kunnen wij er aan doen om de band met Jezus te bevorderen?

De volgende keer over Jezus vervult de wet en aan Jezus hebben we meer dan genoeg…. Hij is de bron van leven, wijsheid en kennis, ook van zondekennis….

Categorieën:Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: