Is God groter dan de hel?


De hemel of de hel wat een ontzettend gevoelig onderwerp…. Er komen veel emoties bij kijken…. Angst vaak ook. Ergens is het ook een ook een onderwerp waar wij ver vandaan moeten blijven. Hier past terughoudendheid. Het oordeel is in Gods hand. Hier past nederigheid. God gaat zo ver ons denken te boven…. En ik hoop en bidt soms ook…. alstublieft God laat die hel niet waar wezen… Als je er over na denkt kun je er gek van worden…..

Waarom is de hel in discussie?

Er worden vragen gesteld? Hoe kan een hel nu bij Gods liefde passen. Dat is toch niet eerlijk…. dan zondig je 70/80 jaar en dan wordt je eeuwig gestraft. Dat staat toch niet in verhouding? Buiten proporties…. Goed om over na te denken….Hoe zit dat met Gods liefde? De hel heeft te maken met eerlijkheid en met vertrouwen.

Er ligt tegenwoordig veel nadruk op de vriendelijke God. Hij is zorgzaam en vriendelijk. Er lijkt minder aandacht te zijn voor zijn toorn en voor zijn strengheid. Ook daar zul je iets over moeten zeggen. Daar komen veel moeilijke vragen bij kijken waar we in mijn ogen nog steeds niet een goed antwoord op hebben geformuleerd.  Toorn is de keerzijde van Gods liefde. Wat is een vader die nooit eens boos wordt voor een vader? Jezus heeft al Gods toorn tegen het gehele menselijke geslacht gedragen. Wat voor een impact heeft deze uitspraak? Straft God dan nu nog? Was Jezus dood dan niet genoeg? Wreekt God zichzelf nog? Was zijn wraak over Jezus dan niet voldoende?

Het gaat in deze tijd meer om geborgenheid. Om het schuilen bij God. De bijbel legt steeds nadruk op gerechtigheid. Op goed doen, op goed maken. ‘Het hele idee van geborgenheid past bij mensen die niet willen worden aangesproken,’ zegt Bram van de Beek in zijn boek ‘God doet recht’.

De afkeer van Gods toorn heeft ook te maken met onze welvaart (Arenda Haasnoot). Welvaart maakt je minder ontvankelijk voor harde aspecten. De roep om recht tref je vooral aan in samenlevingen die zuchten onder geweld, uitbuiting, armoede en wreedheid.

Is er leven na de dood?

Het gaat als we nadenken over de hemel en de hel oa over het leven na de dood. Wat is er naar de dood? Wat is het goed om daar over na te denken. De bijbel leert dat wij bestemd zijn voor het eeuwige leven. Het leven is na de dood niet afgelopen. Er is geen zwart gat. Het is een grote leugen van de satan dat dit aardse leven het hele leven is.

Als dit leven hier op aarde het begin is van de eeuwigheid is het maar een heel klein onderdeeltje. Wat is 70/ 80 jaar op de eeuwigheid? Wat dat betreft mogen we ons wel wat drukker maken over de eeuwigheid. Iemand vergeleek het leven en het leven na de dood met het opstijgen van een vliegtuig. Dit leven hier op aarde is de startbaan. Daarna gaat het nog echter beginnen.

Het is lastig om te begrijpen wat eeuwig is. Wil ik wel eeuwig leven? Wat moet ik dan in eeuwigheid doen? Moet ik dan altijd vissen? Wij denken vaak dat eeuwig even gaat over de duur, de lengte en over de kwantiteit. Maar de bijbel zegt ‘dit is het eeuwige leven: God kennen’. Misschien is eeuwig wel veel meer kwalitatief. Het gaat over de kwaliteit van leven. Dan zijn er twee plekken. Een plekken waar de kwaliteit vreselijk is en een plek waar het geweldig is.

Eeuwig is dat God ver verheven is boven de tijd. Voor God is 1 dag als 1000 jaar. Dat is voor ons mensen die vast zitten aan hun horloge moeilijk te begrijpen. Het is een soort vierde dimensie. Naast breedte, lengte, hoogte en diepte is er meer.

Ook de hemel is niet Verweg-istan.Tienduizend lichtjaren de ruimte in en dan bij planeet Venus links af en dan nog….. Ook de hemel is die vierde dimensie. Waarin God juist heel dichtbij is. ‘Ik ben niet ver weg, Ik ben nabij’ zegt God. Het is een soort geestelijke dimensie waar wij bij horen. Wij zijn burgers van het hemels koninkrijk. Vanuit die hemelsferen stort God zijn geestelijke zegeningen over ons uit.

Waarom geloof je?

Nog steeds hoor je als antwoord op die vraag de uitspraak ‘ik geloof omdat ik in de hemel wil komen’. Of omdat ik juist niet in de hel wil komen. Je gelooft niet voor later. Het gaat om nu. Het gaat om de keuzes die je nu maakt? De hemel is in de bijbel de plek van waaruit Jezus regeert. Het is de bron van alle genade. Het gaat erom dat wij leven vanuit de hemel. Zoek de dingen die boven zijn. Het gaat erom dat we leren leven van boven naar beneden en niet blijven leven van beneden naar boven. Je hoeft niet zelf op te klimmen naar God. Er zijn geen ladders naar de hemel.

God wil iets van de hemel hier op aarde brengen. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Zoals er veel zichtbaar wordt van de hemel op aarde, zo wordt er ook veel zichtbaar van het kwaad, van de hel op deze aarde. ‘Het was een hel’… zeggen wij dan. De hel op aarde. De hemel begint hier en de hel ook. Het eeuwige mooie leven begint hier en het eeuwige lelijke leven, het helse leven ook.

Jezus zegt dat ook over het oordeel. Wat is het oordeel? ‘Dit is het oordeel,’ zegt hij, ‘dat het licht in de wereld is gekomen’. Nu kunnen wij alles helder zien. Nu kunnen we alles op zijn werkelijke waarde beoordelen. Het licht moet gaan schijnen in je leven. Jezus zegt ‘wie niet in mij gelooft, is al geoordeeld’. Die leeft al in de duisternis. Op de laatste dag van de geschiedenis zal de grote scheiding plaats vinden. De twee groepen die er al zijn, zullen duidelijk onderscheiden worden. Bokken en schapen noemt Jezus dat in de bijbel. Linker en rechterkant van Jezus. Voor eeuwig gered of voor eeuwig verloren.

Belangrijk is dat het niet Gods plan dat wij in de hemel komen. Gods is bezig om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Dat is jouw bestemming. Het hemels Jeruzalem zal op de aarde neerdalen en God zelf zal onder de mensen wonen.

Hemel of hel?

De hemel natuurlijk! Het is de vraag of we wel zoveel moeten praten over de hel. Er werd ook wel eens mee gedreigd. Met de hel. ‘Pas op! Kies voor God, ga geloven anders kom je in de hel…’

De bijbel spreekt veel vaker over de hemel. Er is een fantastische (tussentijdse) bestemming. De hemel. Waar alles goed is, waar geen pijn meer is en geen tranen en geen leed en geen ziekte. Zorg dat je er bij bent.

De bijbel is veel meer lokkend. Gods liefde overtuigt. Het evangelie is goed nieuws. Je bent meer dan de moeite waard in Gods ogen. Door de schoonheid van het leven met God te beschrijven wil God ons lokken. Hij wil ons lokken met zijn geweldige liefde, met zijn vergeving, met zijn macht en met zijn schoonheid. Er zijn twee bestemmingen….

Hoe moeten we spreken over de hel?

Het is goed om dan te kijken hoe onze grote leermeester Jezus dat doet. Jezus spreekt over de hel. Het meest van allen. Als hij spreekt over de hel doet hij dat meestal met zijn discipelen. Hij dreigt nooit met de hel naar niet gelovige mensen. Twee keer spreekt hij ook de farizeers aan en waarschuwt met de hel. Ook zij zijn gelovig.

Vaker spreekt Jezus met andere woorden. Er komt een bruiloft. Zorg dat je er bij bent. Je komt er niet in. Alles zal je ontnomen worden. Eeuwige bestraffing. Verloren gaan. Weg met jullie. Ik ken jullie niet. De brede weg leidt naar de ondergang. Naar verderf.

Jezus gebruikt de hel steeds om mensen te motiveren om goed te leven. Het gaat in Jezus spreken over de eeuwige bestemming bijvoorbeeld over die beroemde uitspraak…alles wat je voor een van deze minsten hebt gedaan heb je voor mij gedaan…. Dat is Gods passie… recht op deze aarde. gerechtigheid…..

Blijkbaar is dat zo dat een bestemming kan motiveren. En het klopt. Het doel bepaalt hoe je reist. Als je naar Memphis vliegt bepaalt dat doel hoe je gaat reizen. Jezus kon volhouden en zijn zware taak volbrengen door de vreugde die voor hem lag. Ik leer om te leven met gebrokenheid omdat ik weet dat alles goed komt. Dit is niet het hele leven. De hel is er en de hel is zo erg daar wil je niet terecht komen. Dat wil ik niet meemaken. Dat nooit.

Eerlijk….

Ik denk dat alles wat Jezus zegt evangelie is. Hoe kan de boodschap over de hel nu blijde boodschap zijn? Jezus is simpel eerlijk. Altijd. Eerlijkheid, gewaarschuwt worden voor erge dingen is evangelie. De waarheid is altijd dat je het niet erger moet maken dan het is maar ook niet mooier. Jezus waarschuwt ons allen. Er zijn twee bestemmingen. Een fantastische, niet in woorden te vangen zo mooi. En een vreselijke, niet in woorden te vangen hoe erg.

Stel dat jij in de tuin zit en er is vreselijk noodweer op komst. Een wervelstorm. Dan ben je toch blij dat je gewaarschuwd wordt. Dat is steeds wat de bijbel leert. Wees waakzaam. Wees wakker. Niet spreken over de hel is oneerlijk. Het is feiten achterover drukken.

Is de hel oneerlijk? Misschien moeten we dan eerst helder hebben wat de hel is. Ook dat leren we van Jezus. Toen Jezus aan het kruis hing was er een vreselijk moment. Hij werd door God verlaten. 3 Uur werd het pikkedonker. Eventjes zagen we wat er gebeurt als God zijn handen van mensen aftrekt. Dan is er geen licht meer en geen leven mogelijk. Dat is de hel. De godverlatenheid. De plek waar God helemaal niet is. Geen licht. Duisternis. Daar waar geen licht is, is geen leven mogelijk.

De hemel is de plek waar God helemaal is. En de aarde hangt daar tussen. De plek waar je nu iets ziet en van de hel en van de hemel.

Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen….. De hel is de consequentie van je eigen keuze. Als je nu niet met God wil leven zul je dat straks ook niet doen. Dat is ook logisch. Het is onlogisch dat iemand die niet gelooft wel op de plek wil zijn waar God is. Ik wil op passen met menselijke logica. God gaat daar ver boven uit. Gods liefde is veel groter, maar behalve Gods liefde is er ook Gods rechtvaardigheid. Er moet recht geschieden. Recht heeft altijd iets logisch in zich. En er is recht geschied aan het kruis. Maar de vraag is wel en dat is de enige belangrijke vraag… hou jij van Jezus. Aanvaard je de redding die hij je aanbiedt?

We leggen te vaak alleen nadruk op Gods liefde. Stel ik heb ruzie gehad met mijn vrouw. Ik ben oneerlijk geweest. Ik heb haar pijn gedaan. Zij zegt ‘ik heb je lief…’. Fijn denk ik dan, maar ik denk ook is het nu ook goed? is er recht geschied? Heb je mijn gedrag veroordeelt en mij vergeven? Fijn dat je weet dat God je liefheeft. Maar als je daar steeds de nadruk op legt (en dat kan niet vaak genoeg) blijft het de vraag of het goed is tussen jou en God.

Voor iedereen die nu oprecht zoekt naar God en die worstelend of misschien wel super blij leeft met God, geldt… straks ben je bij mij. Dan is er geen geloof meer en geen hoop, maar alleen nog maar liefde. Ook in die zin geldt dat waarschijnlijk veel meer mensen behouden worden dan wij denken. Gods liefde is zoveel dieper, hoger, breder en langer dan wij denken.

De wereld van genade….

Gods wereld is de wereld van genade. Hij heeft je lief, niet omdat jij nu zo goed bent maar omdat hij dat wil. Hij wil iedereen redden. Het is zijn passie voor jou, zijn rusteloze zoektocht naar jou. Hij doet er alles aan om jou te bereiken…. Hij smeekt je haast… mag ik je redden…. Ik wil zo graag jou ontmoeten en met jou leven op de nieuwe aarde. Ik wil zo graag dat je er bij bent…..

Maar Jezus maakt al helder dat veel mensen uitgenodigd worden maar niet willen komen. Ik wil jou niet God. Ik hoef jouw feestje niet. C.S. Lewis zegt het zo in zij boek ‘De Grote Scheiding’: De hel is een plek die mensen zelf hebben gewild. Wie God wil afschudden, krijgt zijn zin’. Dat is de onvoorstelbare gekte van de mens. Er wordt ze een fantastisch aanbod gedaan, maar ze moeten een koe kopen.

Er zij twee werelden. De wereld van genade en de wereld waarin gerekend wordt. De wereld van genade is de wereld waarin God niet rekent en niet toerekent. Hij zegt ik vergeef en ik geef. Hier krijg je niet wat je verdient, maar juist wat je niet verdient. Zijn liefde en zijn gulle gaven.

Veel mensen willen die wereld niet. Dat is niet logisch. Veel mensen willen blijven rekenen. Ik wil afgerekend worden op mijn goede daden. Ik geloof in de wereld ‘je krijgt wat je verdient’. God zegt ‘ik wil niet rekenen en toerekenen, maar als jij daar voor kiest dan is dat jouw keuze’. Dan zal ik ook rekenen.

Spannend…

Wat een spannend onderwerp. Tegelijkertijd denk ik dat hier ook juist de grootheid van God zichtbaar wordt. Het gaat om de eer van God. Zelfs de hel is er tot eer van God. Gods liefde is inderdaad veel groter dan de hel. Hij wil niets anders dan jou redden. Kom mensen. Aanvaard zijn liefde en vergeving. Aarzel niet langer.

Wat je nu doet, doet er echt wel toe. Natuurlijk zou ik zeggen…. Alsof je er maar op los kunt leven…. Daar gelooft toch niemand in… Ook een niet gelovige niet….

Wel of niet naar de hel

Categorieën:Uncategorized

2 comments

 1. Een hele lap tekst, maar boeiend om te lezen. Het is jammer dat zo veel mensen de hel ontkennen, ook al hebben ze geen idee waarom, om Jezus niet te hoeven accepteren.

 2. Hallo Gert
  Not able to read the Dutch fully but would like to give a comment. If I have misunderstood some of your writing forgive me!
  First wherever we find ourselves in the revelation of Jesus about the Father through the Spirit it is unique and personnel. I will never discredit or argue where you find yourself on this journey. Just some short points and not here to toss or throw scriptures!

  God is Love; this is not an attribute but who he is, even though my apprehending finds itself well short of comprehending this. We cannot paint God’s face with how we as humans would behave or put him into a duality box of love on one side and with wrath on the other. The Father was not absent when he reconciled the world to himself in Jesus, and reading the full intent of Psalm 22 shows this oneness of Perichoresis union. I find myself in the wrath of God when I do not participate in his ministry of reconciliation.

  It is in analogue, and this one falls short like all, when I am sailing with the wind in my back,, the sun shines and warms me all is well, but when I tack a against the wind everything changes, it is now choppy and windy in my face, even though the wind and sun have not changed.

  Do know that hell in the New Testament refers to grave, the valley of the son of Hinnom and a place of restraint for angels in one scripture. Hell is full of forgiven people where the love of God is not absent. It is just that people do not want to receive, believe or come to participate in what they have already been given in the finished work of Jesus, so in their wrathful state they heap coals of fire and torment on themselves. This is not literal but a state of mental separation and darkness from the reality of God’s love.

  I am not into 5 point Calvinism, Universalism, or Arminianism even though I have participated in the first and last at some point in my life. I now have come to believe in the Trinity in what they have done for all humanity as a finished work.

  Sadly most of the evangelical world has put great emphasis on hell in order to scare people into heaven. Jesus came not to condemn but to save the world, and he did. The question is “Do we want to be who he has made us to be in his own human

Laat een reactie achter op Kin Wei Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: